Adres: Aspendos Bulv. Tarım Mah. No: 72/4 B Blok ANTALYA

Telefon: 0 (242) 312 32 37

Fax:

Mail: aspendos@camhali.net